top of page
  • Anders Filipsson

Möss och människor

Uppdaterat: 23 feb.

Den fjärde september 1929 faller börskurserna brant i USA. Två månader senare inträffar den Svarta tisdagen och hela världen skakas. Den stora depressionen har inletts för att pågå ända fram till andra världskrigets utbrott. Depressionen blir bråddjup och drabbar Amerikas förenta stater hårdast. Franklin D Roosevelt som främst hade att politiskt hantera katastrofen var alltför ensidigt rustad med endast privatekonomiskt snusförnuft. Han förmådde aldrig ta till sig

Keynes insikter som publicerades 1936 vilket förmodligen hade mildrat katastrofen. Istället fördjupades krisen under Roosevelts, i bästa fall, ambivalenta ekonomiska styrning. Depressionen drabbade jordbrukssektorn i Kalifornien där skördepriserna minskade med över 60%. Jordägarna förlorade sina inkomster och hade inte råd att ha kvar sina arbetare som sökte sig utkomst var

helst de kunde få ett tillfälligt påhugg. Familjeliv var en sällsynt lyx. Vid skördetider fick många tillfälliga jobb för att snart tvingas söka nya arbeten.


John Steinbeck var 27 år gammal och bodde i Salinas i Kalifornien när depressionen bröt ut. Han såg hemlösa människor som gick omkring hungriga, sökande korta påhugg hos jordägare. Steinbeck berördes djupt och fick en artikelserie publicerad om missförhållandena i San Francisco News. Där anklagades banker, jordägare och bönder för missförhållandena. Flera av hans tidiga berättelser härrör från depressionens Kalifornien. Möss och människor publicerades 1937 först som en pjäs som handlar om de arbetssökande vännerna George och Lennie. Pjäsen blir hans stora genombrott.

– Vänskapen mellan George och Lennie är ovanlig i depressionens Amerika. Godsägaren blir misstänksam och tror att George utnyttjar Lennie. Vänskapen är så udda i hans ögon att han förblir vaksam och tror paret om framtida problem. Vi förstår att företeelsen är mycket sällsynt i den arma miljö handlingen utspelar sig. Deras vänskap väcker nyfikenhet hos Curleys fru, Candy och Crooks men framstår som obegriplig för Curley och Carlson. Carlson säger i bokens sista mening till Curly ”Vad i helvete är det med dem?” då Slim hjälper George på fötter och de börjar gå tillsammans för att dricka ett glas. Carlson och Curley förstår inte vad omtänksamhet och värme mellan människor är för något. Vi förstår att det hårda livet inte har utrymme för medmänsklighet.

Depressionens Amerika erbjuder nästa ingen hjälp till miljoner utsatta människor. En hjälplös underklass växer fram. Steinbeck visar att utsattheten också skapar en hård hackordning bland de svaga. Så har Curleys fru nästan inget liv utanför det som Curley accepterar. Samtidigt är hon inte sen att visa sin makt när Crooks visar ett ynka stråk av självbestämmande. Crooks drar sig inte heller för att överlägset kritisera Lennie för hans barnsliga dröm och hans beroende av George samtidigt som han just beskrivit sitt miserabla liv som färgad med skadad rygg och längtan till vänskap och socialt sammanhang.

Curleys fru är som starkast när hon ställer utsikt att få Crooks lynchad medan Crooks är det när han får Lennie att falla i tårar av rädsla för att George kanske försvunnit. Steinbeck visar att önskan att förtrycka andra kommer ur den egna svagheten.

– Steinbecks troligen oavsiktliga beskrivning av kvinnan är påfallande platt och stereotyp. Curleys fru flirtar vilt med gårdens män och har ingen roll i gårdens skötsel. Hon presenteras som en frestelse som riskerar att leda till problem för männen. När hon berättar om sina drömmar för Lennie är de omogna och närmast barnsliga. Steinbeck ger henne inte ens ett namn, hon refereras till bara genom sin make. Den andra kvinnliga karaktären är moster Clara vars roll är att ta hand om hemmet och Lennie under hans uppväxt. Vi förstår, kanske utan Steinbecks avsikt, att kvinnornas liv var ännu svårare än männens då många tvingades ta hand om barnen utan hjälp av deras fäder. Steinbeck visar att många levde ut ungkarlsdrömmen samtidigt som lockelsen i George och Lennies dröm visar att männen under andra förhållanden skulle föredraget familjeliv och sociala sammanhang.


Mitt omdöme 9 av 10

Recensent Anders Filipsson

Författare John Steinbeck

Förlag Albert Bonnier

Utgivningsår 1937 (Sverige 1939) Antal sidor 106

13 visningar0 kommentarer

コメント


bottom of page