top of page
  • Anders Filipsson

Mannen från de tysta vidderna

They're Coming to Take Me Away, Ha-Haaa! Vad får den glade, begåvade och utåtriktade Lennart med trygg uppväxt att tidigt förändras och så småningom vilja fly in i Jerry Samuels populära låt om tilltagande galenskap. I romanen Mannen från de tysta vidderna levandegör författaren en karaktärsdanande förändring som aldrig ger huvudpersonen någon ro men också utvecklar honom. Perspektivet är den allvetande berättaren uppblandat med tankar i jagform. Så följer vi Lennart från två samverkande perspektiv där fakta och känslor hålls isär. Berättelsen är kronologisk och kapitlen korta, tillsammans med en gripande historia skapas ett sug och en nyfikenhet att läsa vidare. Jag vill verkligen veta hur det ska gå för Lennart. Samtidigt får läsaren en inblick och förståelse för tystlåtna, eftertänksamma och introverta individer i ett samhälle där den sociala kompetensen är höjd till skyarna.

– Andersson skildrar på ett nyanserat och omsorgsfullt sätt Lennarts tilltagande tysthet och den utsatthet som följer med omgivningens obetänksamma kommentarer. Boken blir riktigt bra när Andersson tar spjärn i vetenskapen och visar hur framförallt näringslivet går miste om möjligheter att utnyttja de introverta och tystlåtna i sina organisationer. Den sociala kompetensen lovsjungs så öronbedövande att många arbetsplatser inte upptäcker färdigheter som finns där pratet saknas. Andersson skriver underhållande och intressant om en stor men sällan uppmärksammad personlighetstyp som dels skulle kunna må bättre och dels bidra mer i samhället om fler förstod att tysthet är ett personlighetsdrag och inte ett tecken på bristande vilja eller talang i framförallt skola och yrkesliv. – Romanen kretsar kring Lennarts tysthet; Hur den började, hans försök och oförmåga att ta sig ur den och omgivningens ogina inställning till den. Lennart skildras som ambivalent mellan att bli respekterad för sin tysthet och en het önskan om att kunna stiga ut ur sitt skal. Lennart verkar t ex besviken på att skolan inte försökt påverka hans utveckling samtidigt som han tycker att lärarna ska låta honom vara ifred i sin personlighet. Skildringen av denna kluvenhet ger romanen spänst och liv. Författaren får läsaren att känna Lennarts stegrade frustration kring sin ofta väl stora förståelse för mobbarna och skapar en förväntan på urladdning som bidrar till nyfikenhet i läsningen men denna del och särskilt urladdningen är romanens svagaste och når inte samma nivå som gestaltningen av Lennarts tystlåtenhet. – Är det debutromanen jag läst torde det finnas många alster i byrålådan som förtjänar publicering.

Recensent Anders Filipsson

Författare Lennart Andersson

Titel Mannen från de tysta vidderna

Förlag Whip Media

Utgivningsår 2019

Antal sidor 283

4 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page