top of page
  • Anders Filipsson

August Blanche en biografi

Uppdaterat: 23 feb.

Staffan Bjerstedt är en svensk författare, journalist och gymnasielärare. Själv beskriver han sig som en ”humorförfattare med rätt stark betoning på revy, men har också bidragit med manus till flera tv-program och gett ut barnböcker”. Han fick Povel Ramels utmärkelsen Povels Penna 2000 och 2013 Karl Gerhard-hatten som delas ut av Karl Gerhard-sällskapet och Lokalrevyer i Sverige.

Bjerstedts biografi över August Blanche ger liv åt en bortglömd och betydelsefull person. Hans begravning 1860 fick mer är sextiotusen personer på fötter i Stockholm. Det var omöjligt att samtidigt se begravningstågets från dess början till dess slut. Kontrasten mellan vår samtids kunskap om Blanche och hans popularitet under adertonhundratalet kunde knappast vara större.

Blanches liv beskrivs livfullt och kronologiskt. Vi får följa hur hans föräldrar träffas tidigt i början av adertonhundratalet och de problem som uppstår då de inte kunde gifta sig och hur Blanche fick skydda sin mor mot den stränga styvfadern. Här saknar jag emellertid en beskrivning kring hur Blanche bindning till modern förmodligen hämmade hans egna kärleksrelationer. En bidragande orsak är nog att Blanche nästan inte alls skrivit något om sig själv. Läsaren får nöja sig med ledtrådar till hur Blanche själv ville bli uppfattad och kanske hågkommen.

Bjerstedt lyckas med bedriften att göra begripligt hur en idag nästan helt bortglömd person var älskad och brett respekterad långt in på nittonhundratalet. Det är svårare att förstå hur Blanche plötsligt glömdes bort eftersom hans betydelse för eftervärlden är svår att överskatta på åtminstone två områden. Revyns utveckling i Sverige och politiskt där han kraftfullt medverkade till att ståndsriksdagen avskaffades.

De samtida och i biografin återgivna recensionerna av Blanches revyer och romaner är underhållande läsning men den största behållningen för mig vid sidan av att lära känna Blanche är beskrivningarna kring hur representationsfrågan drevs i Sverige. Bjerstedt påminner oss om att det inte alls var självklart att processen mot ett demokratiskt styrelseskick i Sverige skulle ske utan blodsutgjutelse. Jag skickar också en tacksamhetens tanke till Blanches extrema talang för vältalighet som framgår när Bjerstedt beskriver hans kamp för att avskaffa prygelstraffet inom militären liksom skolagan även om framgången i den senare delen kom långt efter hans död. Han tog sig också med gott resultat an frågor som till exempel kvinnans frigörelse och tryckfrihetens värde.

Bjerstedt visar att Blanche var en man som effektivt ställde sin vältalighet i det allmännas tjänst ibland av plikt och alltid för att han njöt av att trollbinda sin publik.


Mitt omdöme 5 av 10

Recensent Anders Filipsson

Författare Staffan Bjerstedt

Förlag Ekström & Garay

Utgivningsår 2022

Antal sidor 177

28 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page