top of page
  • Johan Sääf

Min far & Kvinnan

Uppdaterat: 8 feb. 2023

Min far och Kvinnan är romaner skrivna av Annie Ernaux. Hon tilldelades Nobelpriset i litteratur 2022.

Min far handlar om hennes far och den relation som Annie hade med honom. Följaktligen handlar Kvinnan om hennes mor. Boken är självbiografisk, som alla hennes böcker har varit.

Hon berättar i boken om hur hon våndades innan hon påbörjade sitt skrivande. Hon ville att det skulle vara en allmängiltig berättelse. Inte något ”spännande” eller ”gripande” utan rakt och enkelt. Jag tycker att hon har lyckats. Det är romaner skrivna i en strängt saklig ton. De är vackra och intelligenta men skrivna med en viss distans. Samma stil som i den bok av henne som jag läst tidigare, Omständigheter. Visserligen är det Ernaux skriver självupplevt, men hon är noga med att se sig själv utifrån. Romanerna är hennes porträtt av sina arbetarklassföräldrar. De är skötsamma och strävsamma. De arbetar sig upp från okvalificerat lantbruksarbete till en småföretagarägd kombinerad Cafè och livsmedelsbutik. Genom sin klassresa har de även skapat en plattform för nästa generation att ta avstamp i högre studier och självförverkligande. Den enskilda klassresan går på så vis hand i hand med västvärldens kollektiva resa från fattigdom efter kriget till överflöd. Klassresan, hur den nu ska definieras, sker dock inte utan kontroverser. Förhållandet till föräldrarna varierar under resans gång. När det gäller pappan var det ofta språket som är föremålet för klassproblematiken. Han kände en viss underlägsenhet, skräck för att få ett uttryck om bakfoten. Att prata ett landsbygdsmål var gammalt och fult enligt pappan. Annie hade vid umgänge med sina klasskamrater och deras föräldrar fått en ny syn på sitt eget hem. Hos Annie talade man med varandra gnälligt och anklagande, hos vännerna var man artiga och hjälpsamma mot varandra. Modern i Kvinnan läste litteratur, fadern bara lokaltidningar. Hon var öppen för kunskap, nya ord och ville uppföra sig kultiverat. Men när Annie i tonåren började ta sig in i en annan miljö blev det strid mellan henne och modern. Hon skämdes för modern. I moderns ögon blev dottern en klassfiende. Tillsammans med fadern hade Annie roligt. Han ville att dottern skulle få det bättre än honom. Med modern samtalade Annie.

Vad är det Annie Ernaux skriver? Är det litteratur, sociologi, historia eller en blandning. Hon tycks inte vara riktigt säker själv. Hon spekulerar i boken. Jag har inte läst något liknande tidigare. Stilen är annorlunda i dessa romaner. Lite svårt att ta till mig, men intressant och jag kan förstå att hon är uppskattad och samtidigt kontroversiell


Min far & kvinnan

Recensent: Johan Sääf

Författare: Annie Ernaux

Översättare: Katja Waldén

Förlag: Norstedts

Utgivningsår: 1983 och 1987

Antal sidor: 173


31 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page